KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1. Amaç

Atelier 2n , gerçek kişi müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Şirketimizin gerçek kişi müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

  • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
  • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
  • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

Aydınlatma Metni ile Atelier 2n tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

2. Gerçek Kişi Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verileriniz, gerek satış sözleşmesinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar, İpekyol mağazalarına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla toplamaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan hükümlere uygun olarak, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla işlenmektedir.

Kişisel verileri işleme amaçları şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecek olup, özellikle;

Hukuki süreçlerin yürütülmesi, Elektronik ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, İade edilen ürünlerin takibinin yapılması, Satın alınan ürünlerin kargo işlemlerinin yürütülmesi, Mobil uygulama kapsamında kampanya oluşturulması, Müşteri deneyimi kapsamında araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi, Müşterilere daha iyi hizmet sunulması amacıyla araştırmalar gerçekleştirilmesi, Pazarlama faaliyetleri kapsamında çekiliş düzenlenmesi, Pazarlama faaliyetleri kapsamında müşteri sınıflandırmasının yapılması, Fatura oluşturulması, Müşteri ekstresinin oluşturulması, Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi adına müşteri listesinin oluşturulması, Satış sonrası hizmetlerinin takip edilmesi, İnternet sitesi üye giriş işlemlerinin yapılması, İnternet sitesi üzerinden yapılan alışveriş işlemlerinin takip edilmesi, İnternet sitesi çerezlerinin analiz edilmesi ve takibinin yapılması amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen süreler dahilinde veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda, derhal veya verinin niteliğine göre makul süre zarfında ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

4. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, elektronik ödeme işlemlerinin yürütülmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kargo süreçlerinin yürütülmesi, mobil uygulama kapsamında kampanya oluşturulması, müşteri deneyim süreçlerinin analiz edilmesi, çekiliş düzenlenmesi, müşteri sınıflandırmasının yapılması, müşterilere reklam ve pazarlama kapsamında bilgilendirme mesajlarının gönderilmesi, internet sitesi üyeliklerinin oluşturulması, internet sitesi alışverişlerinin takip edilmesi ve internet sitesi çerez hareketlerinin takibinin yapılması amacıyla, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve İpekyol Grup şirketlerine işbu aydınlatma metnindeki amaçlarla sınırlı olmak üzere aktarılmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Kişisel verileriniz, atelier2n.com.tr hizmetlerinin daha iyi bir şekilde sunulması için mevzuata uygun bir şekilde toplanıp işlenir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.